นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

CPAC Green Solution

โซลูชันยกระดับก่อสร้างไทย ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้ก่อสร้างรวดเร็ว
ลดของเสีย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
การลดของเหลือในงานก่อสร้าง นับเป็นอีกวิธีหนึ่งของการบริหารจัดการทรัพยากรที่คุ้มค่า มากที่สุด ด้วยการแนวคิดการสร้างประโยชน์ เปลี่ยน Waste ให้เป็น Wealth ตลอดกระบวนการก่อสร้าง ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับมาตรฐานการก่อสร้างและที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนของไทยและภูมิภาคอาเซียนให้เติบโตอย่างยั่งยืน
  • นวัตกรรมการก่อสร้างรูปแบบใหม่ “3D Cement Printing” ด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของการใช้ 3D Cement Printing Technology ช่วยให้งานก่อสร้างอาคารเป็นรูปแบบหรือรูปทรงซับซ้อนได้มากขึ้น ลดระยะเวลาทำงาน ใช้แรงงานน้อยลง ลดขยะในไซต์งานก่อสร้าง ล่าสุด CPAC 3D Printing Solution สามารถออกแบบ CPAC 3D Printing Modular House นวัตกรรมบ้านสำเร็จรูปและผลิตจากโรงงาน พร้อมงานระบบที่ครบวงจร แล้วนำมาติดตั้ง หรือประกอบที่หน้างานได้
  • CPAC BIM คือ การนำเทคโนโลยี Building Information Modeling (BIM)
    มาใช้ตั้งแต่วางแผนการก่อสร้าง การออกแบบ และเลือกวัสดุ คำนวณการใช้พลังงาน การจัดการด้านเวลา ตลอดจนการสำรวจหน้างานแบบเสมือนจริง โดยใช้เทคโนโลยี VR Walk Through และการทำงานบน Collaboration Platform ที่ช่วยให้ทั้งผู้ออกแบบ สถาปนิก วิศวกร และผู้รับเหมา รวมทั้งเจ้าของงาน เห็นภาพงานโครงสร้าง งานสถาปัตย์ และงานระบบ ผ่านโมเดล 3 มิติ ได้ในเวลาเดียวกันก่อนการก่อสร้างจริง ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
  • นวัตกรรมการก่อสร้างด้วยคอนกรีตสำเร็จรูป “CPAC Low Rise Building Solution” ระบบพรีแคส ติดตั้งเร็ว แม่นยำ คุมคุณภาพได้มาตรฐาน บริการครบ จบในที่เดียว