นวัตกรรมเพื่อ
คุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

EV Solution Platform

โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

เอสซีจี อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็น Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยแนวคิด “Smart Clean Mobility” โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ อย่างครอบคลุม ปัจจุบัน มีบริการจัดหายานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle) สำหรับลูกค้าธุรกิจและองค์กร เช่น รถยก (EV Forklift) รถบรรทุก (EV Truck and EV Trailer) รถบัส (EV Bus) รถตู้ขนาดเล็ก (EV mini-Van) และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (EV Passenger Car) ทั้งในรูปแบบการขาย ให้เช่า และให้บริการด้านโลจิสติกส์

นวัตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้าคันแรกของไทย จาก CPAC พร้อมส่งมอบคอนกรีต ด้วยพลังงานสะอาด มุ่งสู่ Green Construction ตลอดทั้ง Supply Chain
CPAC EV Mining Truck & Concrete Mixing Truck CPAC มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาอุตสาหกรรมการก่อสร้างของประเทศ สู่ Green Construction ให้เติบโตควบคู่กับการสร้างสรรค์สิ่งแวดล้อมให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน โดยนำนวัตกรรมรถโม่พลังงานไฟฟ้า (EV Mixer Truck) มาใช้ในการขนส่งคอนกรีต โดยรถโม่พลังงานไฟฟ้าเมื่อเทียบกับรถโม่ที่ขับเคลื่อนด้วยน้ำมันดีเซลแล้ว สามารถลดปริมาณฝุ่น PM 2.5 และ PM 10 ได้ถึง 45 กรัม ต่อการขนส่ง 1 เที่ยว ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (GHG) กลุ่มก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ได้ถึง 26.5 ตัน/ปี/คัน หรือเทียบเท่ากับการปลูกต้นไม้ได้เพิ่มขึ้น 2,800 ต้น/ปี/คัน
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...