นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

Fest Chill

บรรจุภัณฑ์อาหารปลอดภัยเฟสท์ ชิลล์ ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ
ธุรกิจอาหารเดลิเวอรีที่กำลังเติบโตสูงในช่วงโควิด 19 ก่อให้เกิดขยะจำนวนมาก SCGP จึงพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหารที่ผลิตจากเยื่อยูคาลิปตัสจากป่าปลูกเชิงพาณิชย์ เคลือบด้วยฟิล์มที่สามารถสัมผัสอาหารอาหารร้อนได้ถึง 130 องศาเซลเซียส และยังคงความแข็งแรง สามารถเรียงซ้อนได้หลายชั้น เพื่อสะดวกในการขนส่งในจำนวนมาก โดยหลังจากการใช้งานยังสามารถลอกฟิล์ม เพื่อนำไปรีไซเคิล ส่วนบรรจุภัณฑ์สามารถย่อยสลายได้ตามธรรมชาติภายใน 60 วัน