นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

Paper Packaging

นวัตกรรมเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
พัฒนานาโนเซลลูโลสเพื่อเสริมศักยภาพบรรจุภัณฑ์กระดาษ ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล มีความแข็งแรงมาก ใช้ทรัพยากรน้อยลง มีน้ำหนักเบาลงช่วยลดต้นทุนการขนส่งให้กับผู้ประกอบการรวมถึงสามารถนำไปเพิ่มความแข็งแรงให้กับ บรรจุภัณฑ์กระดาษชนิดอื่น ๆ
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
No votes yet.
Please wait...