คิวช่าง
เสริมทักษะอาชีพช่าง ปรับปรุง ต่อเติมที่อยู่อาศัยและงานบริการในบ้านครบวงจร
สนับสนุนแรงงานช่างมีฝีมือ ผ่าน Application ศูนย์รวมงานช่างคุณภาพและบริการดูแลบ้านครบวงจร รวมถึงมีคอร์สอบรมเพื่อพัฒนามาตรฐานงานช่าง และมีสวัสดิการให้เพื่อทำให้คุณภาพชีวิตของช่างดีขึ้น
  • ปัจจุบันมีช่างมากกว่า 1,200 คน ครอบคลุม 77 จังหวัด
  • มอบหมายงานให้ช่างไปกว่า 50,000 งาน
  • สร้างรายได้ให้ช่างแล้วกว่า 130 ล้านบาท

“งานช่างวิถีใหม่…ที่ทำให้ชีวิตทุกวันช่างง่าย”

WE’VE GOT YOUR BACK

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 3.40/5. From 5 votes.
Please wait...