นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

โซลูชันนวัตกรรมเคมีภัณฑ์ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดการใช้ และหมุนเวียนทรัพยากรกลับมาใช้อย่างคุ้มค่า ด้วยโซลูชันที่ตอบโจทย์ 4 ด้าน

1. Reduce: โซลูชันเพื่อลดการใช้ทรัพยากร และทำให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างเกิดประโยชน์สูงสุด ผ่านเทคโนโลยีการผลิตเม็ดพลาสติกคุณภาพสูงอย่าง SMX™ Technology ซึ่งทำให้ได้เม็ดพลาสติก HDPE ที่มีความโดดเด่น มีความสมดุลระหว่างความแข็งแรงและความเหนียว จึงสามารถลดปริมาณพลาสติกในการผลิตชิ้นงานให้น้อยลงได้ โดยยังคงความแข็งแรงได้เหมือนเดิม สามารถนำไปขึ้นรูปเป็นสินค้าได้หลากหลาย ทั้งฝาขวดน้ำอัดลมรุ่นเบาพิเศษ ฟิล์มเพื่องานอุตสาหกรรมที่ทนแรงกระแทกได้ดีเป็นพิเศษ ไปจนถึงถังบรรจุสารเคมีขนาดใหญ่ที่มีความแข็งแรงพิเศษ ผ่านการรับรองจาก SCG Green Choice และที่สำคัญคือช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตได้มากกว่าเม็ดพลาสติกทั่วไปอีกด้วย

2. Recyclable: โซลูชันการออกแบบที่เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้รีไซเคิลได้ เปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ชนิดอ่อน เช่น บรรจุภัณฑ์อาหารแช่แข็ง และซองบรรจุภัณฑ์ชนิดเติมต่าง ๆ ที่ประกอบไปด้วยชั้นของวัสดุหลายประเภท (Multi-Material) ให้กลายเป็นบรรจุภัณฑ์จากวัสดุอย่างพลาสติก PE หรือ PP เพียงชนิดเดียว (Mono-Material) ซึ่งจะทำให้สามารถนำไปรีไซเคิลต่อได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยยังมีคุณสมบัติทั้งในด้านการใช้งานและความสวยงามที่ตรงตามความต้องการของเจ้าของแบรนด์สินค้า

3. Recycle: โซลูชันเพื่อนำพลาสติกใช้แล้วหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง โดยพลาสติกใช้แล้วจะถูกคัดแยก ทำความสะอาด และผ่านกระบวนการให้กลายเป็นเม็ดพลาสติกรีไซเคิลคุณภาพสูง (High Quality PCR) ตอบโจทย์ของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยผ่านการรับรองมาตรฐาน Global Recycled Standard (GRS) ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลกที่รับรองแหล่งที่มาของวัตถุดิบในการผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลอีกด้วย

SCGC ได้ร่วมมือกับพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญด้านการรีไซเคิลทั้งในประเทศไทยและในระดับโลก เพื่อพัฒนาต่อยอด และขยายตลาดพลาสติกรีไซเคิลไปยังภูมิภาคต่าง ๆ เช่น ทีมพลาส (Teamplas) ผู้ผลิตเม็ดพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ในไทยกว่า 30 ปี สุเอซ (SUEZ) ผู้นำด้านการรีไซเคิลพลาสติกในยุโรป และซีพลาสต์ (Sirplaste) ผู้นำด้านพลาสติกรีไซเคิลรายใหญ่ที่สุดในประเทศโปรตุเกส

ส่วนพลาสติกใช้แล้วที่อาจไม่ได้ถูกคัดแยกอย่างถูกต้อง สามารถนำไปผ่านเทคโนโลยี Advanced Recycling ให้เป็นวัตถุดิบตั้งต้นสำหรับโรงงานปิโตรเคมี (Recycled Feedstock) เพื่อนำกลับมาผลิตเป็นเม็ดพลาสติกใหม่ได้ ซึ่งมีคุณภาพเทียบเท่ากับเม็ดพลาสติก Virgin อีกทั้งยังผ่านการรับรองมาตรฐาน “ISCC PLUS” โดย International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) เป็นรายแรกในไทย ซึ่งเป็นการรับรองคาร์บอนและการพัฒนาอย่างยั่งยืนระหว่างประเทศ

4. Renewable: โซลูชันที่ช่วยให้เกิดเป็นพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้ทางชีวภาพ (Bio Compostable) ด้วยสูตรพิเศษของ SCGC ที่ผ่านการรับรองว่าย่อยสลายทางชีวภาพได้จริงจากสถาบันชั้นนำของโลกอย่าง DIN CERTCO เยอรมนี

และอีกหนึ่งโซลูชันเพื่อลดการใช้ทรัพยากรปิโตรเลียม (Fossil-Based) ในการผลิตพลาสติก คือการหันมาใช้ทรัพยากรที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้ อย่างพืช (Bio-Based) ซึ่งสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก จึงช่วยลดผลกระทบของภาวะโลกร้อนได้อีกด้วย โดยได้ร่วมมือกับผู้นำด้านพลาสติกชีวภาพระดับโลกจากประเทศบราซิล อย่าง บราสเคม (Braskem) เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการร่วมทุนสร้างโรงงานผลิตไบโอ-เอทิลีน สำหรับผลิตพลาสติกชีวภาพในประเทศไทย
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 4.75/5. From 4 votes.
Please wait...