นวัตกรรม
เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

SCGP

Multinational Consumer Packaging Company
SCGP ดำเนินธุรกิจธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในระดับสากล ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ และผลิตจากโพลิเมอร์ เพื่อนำเสนอโซลูชันที่ตอบโจทย์ความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าโดยมี ESG เป็นหัวใจสำคัญในการดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ ยังต่อยอดความเชี่ยวชาญไปยังธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้าในกลุ่มสุขภาพและสุขอนามัย

พัฒนานาโนเซลลูโลส ทำให้บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษรีไซเคิล มีความแข็งแรง แต่น้ำหนักเบาลง ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง นอกจากนี้ ยังพัฒนาบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อตอบสนองความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์อาหารที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง

เน้นการพัฒนาบรรจุภัณฑ์เพื่อการใช้งานของผู้บริโภค เช่น บรรจุภัณฑ์เพื่อยืดอายุผักและผลไม้ ช่วยคงความสดของผักและผลไม้ได้นานขึ้น ลดต้นทุนการจัดเก็บ และลดปริมาณการเกิดขยะอาหาร (food waste)

ขยายธุรกิจเข้าสู่ตลาดวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และสินค้ากลุ่มสุขภาพและสุขอนามัย เช่น ผลิตภัณฑ์เจลและสเปรย์แอลกอฮอล์ หน้ากากแบบครอบครึ่งหน้าที่กรองอนุภาคขนาดเล็กได้มากถึง 99% และถุงซักผ้าที่สามารถละลายน้ำได้ที่อุณหภูมิ 65 องศาเซลเซียสโดยไม่เหลือสารตกค้าง จึงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด 19 ของผู้ใช้งาน

Reduce

ออกแบบให้ใช้ทรัพยากรน้อยลง แต่คงทนแข็งแรง

Reuse

ออกแบบให้สามารถนำไปใช้งานได้หลายอย่าง (Multi-Function) เพื่อยืดอายุการใช้งาน

Recyclable

ใช้วัสดุที่มาจากการรีไซเคิล และวัสดุที่สามารถนำไปรีไซเคิลได้

Recycle

สนับสนุนการรีไซเคิล โดยมีโครงการรับซื้อเศษกระดาษจากองค์กรต่าง ๆ

กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...