นวัตกรรมที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิต

โครงการ “ถุงนมกู้โลก”

เปลี่ยนถุงนมโรงเรียน ให้มีมูลค่า
โครงการ “ถุงนมกู้โลก” โดย เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ได้ต่อยอดโครงการส่งเสริมความรู้ในการคัดแยกและสร้างมูลค่าพลาสติกใช้แล้วตั้งแต่ต้นทางให้กับเยาวชน ผ่านโครงการ “ถุงนมกู้โลก” ภายใต้โครงการชุมชน LIKE (ไร้) ขยะ
SCGC ได้เข้าไปให้ความรู้แก่เยาวชน และร่วมจัดการขยะกับโรงเรียนนำร่องของโครงการพบว่าถุงนมเป็นขยะที่ทางโรงเรียนมีจำนวนมาก ซึ่งถุงนมเป็นพลาสติก LLDPE สามารถรีไซเคิลได้ จึงส่งเสริมให้เกิดการล้าง ตาก และรวบรวมกลับมาเป็นวัตถุดิบเพื่อผลิต “เก้าอี้พลาสติกรีไซเคิล” ที่สวยงามและแข็งแรงทนทาน สร้างคุณค่าใหม่ให้กับถุงนมที่จากเดิมถูกกำจัดด้วยการฝังกลบ โดยได้ขยายผลไปสู่ 6 โรงเรียนในจังหวัดระยองและอยู่ระหว่างการขยายผลไปในระดับประเทศ
โครงการ “ถุงนมกู้โลก” นี้ ทำให้น้อง ๆ เยาวชนได้เห็นว่า พลาสติกใช้แล้วสามารถหมุนเวียนกลับมาสร้างคุณค่าได้อย่างเป็นรูปธรรม และยังเป็นการช่วยลดปริมาณขยะที่อาจหลุดรอดสู่สิ่งแวดล้อม
กรุณาให้คะแนนเนื้อหา
Rating: 5.00/5. From 1 vote.
Please wait...