แบบประเมินร่วมงาน SCG Verse 2022

SCG Verse Satisfaction Questionnaire (TH) : 2022-07-20
0% Complete
1 of 5

1. ข้อมูลทั่วไป *

2. คุณเคยใช้งานแพลทฟอร์ม Metaverse ต่าง ๆ หรือไม่ *

2. คุณเคยมีประสบการณ์ในการใช้งานแพลทฟอร์ม Metaverse หรือไม่ *

3. คุณใช้แพลทฟอร์ม Metaverse เพื่อวัตถุประสงค์ใด *

3. คุณใช้แพลทฟอร์ม Metaverse เพื่อวัตถุประสงค์ใด *