EV Solution Platform

โซลูชันเพื่อธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า

เอสซีจี  อินเตอร์เนชั่นแนล ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มลูกค้าธุรกิจ ด้วยการพัฒนาแพลตฟอร์มที่เป็น Ecosystem ของยานยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร ด้วยแนวคิด “Smart Clean Mobility” โดยร่วมมือกับพันธมิตรที่มีความเชี่ยวชาญส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ ครอบคลุม 

ปัจจุบัน มีบริการจัดหายานยนต์พลังงานไฟฟ้า (Battery Electric Vehicle) สำหรับลูกค้าธุรกิจและองค์กร เช่น รถยก (EV Forklift) รถบรรทุก (EV Truck and EV Trailer)  รถบัส (EV Bus), รถตู้ขนาดเล็ก (EV mini-Van)  และรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (EV Passenger